HOME


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Бургас
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Бургас в следните села ‎:А

    Александрово (Област Бургас)
    Аспарухово (Област Бургас)
    Атия

Б

    Баня (Област Бургас)
    Бата
    Белеврен
    Белила
    Белодол
    Бероново
    Билка (село)
    Бистрец (Област Бургас)
    Богданово (Област Бургас)
    Босилково (Област Бургас)
    Братово (Област Бургас)
    Бродилово
    Бръшлян (село)
    Брястовец
    Българи (Област Бургас)
    Бяла вода (Област Бургас)

В

    Варвара (Област Бургас)
    Варовник
    Ведрово
    Везенково
    Велика (Област Бургас)
    Велислав
    Венец (Област Бургас)
    Веселие
    Визица
    Винарско
    Вишна (село)
    Вратица
    Вресово
    Вълчаново
    Вълчин
    Вършило

Г

    Габерово (Област Бургас)
    Габър (село)
    Глумче
    Голямо Буково
    Горица (Област Бургас)
    Горно Ябълково
    Горово (Област Бургас)
    Граматиково
    Гранитец
    Граничар (Област Бургас)
    Грозден
    Гълъбец (Област Бургас)
    Гюльовца

Д

    Дебелт
    Деветак
    Деветинци
    Детелина (Област Бургас)
    Димчево
    Добра поляна
    Добриново (Област Бургас)
    Добромир (село)
    Долно Ябълково
    Драганово (Област Бургас)
    Драганци
    Драгово
    Драка (село)
    Драчево
    Дропла (Област Бургас)
    Дрянковец
    Дъбник
    Дъбовица
    Дъскотна

   
Д продълж.

    Дюлево (Област Бургас)
    Дюля (село)

Е

    Евренозово
    Екзарх Антимово
    Емона
    Есен (село)

Ж

    Железник (Област Бургас)
    Желязово
    Житосвят

З

    Заберново
    Завет (село)
    Загорци (Област Бургас)
    Заимчево
    Зайчар (село)
    Звезда (Област Бургас)
    Звездец
    Зетьово (Област Бургас)
    Зидарово
    Зимен
    Зорница (Област Бургас)

И

    Извор (Област Бургас)
    Изворище
    Изгрев (Област Бургас)
    Индже войвода (село)
    Искра (Област Бургас)

К

    Калово
    Каменар (Област Бургас)
    Каменяк (Област Бургас)
    Камчия (село)
    Каравельово
    Карагеоргиево
    Караново (Област Бургас)
    Кирово
    Кликач
    Климаш
    Козаре
    Козичино
    Козница (Област Бургас)
    Кондолово
    Константиново (Област Бургас)
    Косовец
    Костен
    Кости
    Кошарица
    Крумово градище
    Крушевец
    Крушово
    Кръстина
    Кубадин

Л

    Ливада (Област Бургас)
    Листец (Област Бургас)
    Лозарево
    Лозенец (Област Бургас)
    Лозица (Област Бургас)
    Лъка (Област Бургас)
    Люляково (Област Бургас)
    Лясково (Област Бургас)

М

    Малина (Област Бургас)
    Малка поляна
    Манолич
    Маринка
    Медово (Област Бургас)
    Миролюбово
    Младежко
    Момина църква
    Мрежичко (Област Бургас)
    Мъглен (село)

   
М продълж.

    Мъдрино

Н

    Невестино (Област Бургас)
    Ново Паничарево

О

    Огнен
    Оризаре
    Орлинци

П

    Паницово
    Пещерско
    Пирне
    Писменово
    Планиница (Област Бургас)
    Подвис (Област Бургас)
    Подгорец
    Полски извор
    Поляново (Област Бургас)
    Порой (Област Бургас)
    Преображенци
    Прилеп (Област Бургас)
    Припек (Област Бургас)
    Присад (Област Бургас)
    Приселци (Област Бургас)
    Просеник (Област Бургас)
    Проход (село)
    Пчелин (Област Бургас)
    Пънчево

Р

    Равадиново
    Равда
    Равна гора (Област Бургас)
    Равнец (Област Бургас)
    Радойново
    Разбойна (Област Бургас)
    Раклиново
    Раклица
    Раковсково
    Резово
    Речица
    Рожден
    Росен (Област Бургас)
    Росеново (Област Бургас)
    Рудина (Област Бургас)
    Рудник (Област Бургас)
    Руен (Област Бургас)
    Рупча
    Русокастро
    Ръжица

С

    Садово (Област Бургас)
    Сан-Стефано (село)
    Светлина (Област Бургас)
    Свобода (Област Бургас)
    Сигмен
    Синеморец
    Сини рид
    Синьо камене
    Скала (Област Бургас)
    Скалак (Област Бургас)
    Славянци
    Сливарово
    Сливово
    Смолник
    Снежа
    Снягово (Област Бургас)
    Соколец
    Соколово (Област Бургас)
    Средна махала
    Стоилово
    Страцин

С

    Струя (село)
    Суходол (Област Бургас)
    Съдиево (Област Бургас)
    Съединение (Област Бургас)
    Сърнево (Област Бургас)

Т

    Твърдица (Област Бургас)
    Терзийско (Област Бургас)
    Тополица
    Топчийско
    Трояново (Област Бургас)

   
Т продълж.

    Трънак
    Тръстиково (Област Бургас)
    Тънково (Област Бургас)

Ф

    Фазаново
    Факия

Х

    Хаджиите

Ц

    Церковски

Ч

    Череша (село)
    Черково
    Черна могила (Област Бургас)

   
Ч продълж.

    Черни връх (Област Бургас)
    Черница (село)
    Черно море (село)
    Черноград
    Чубра
    Чукарка

Ш

    Шиварово

Я

    Ябълчево
    Ясеново (Област Бургас)
    Ясна поляна


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM