HOME


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Кърджали
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Кърджали в следните села ‎:
А

    Аврамово (Област Кърджали)
    Аврен (Област Кърджали)
    Айрово
    Албанци (село)
    Априлци (Област Кърджали)
    Ауста
    Ахрянско

Б

    Багра (село)
    Багрилци
    Багрянка
    Бакалите
    Балабаново
    Бараци
    Башево
    Бащино (Област Кърджали)
    Бедрово
    Безводно
    Бели вир
    Бели пласт
    Бенковски (Област Кърджали)
    Беснурка
    Биволяне
    Бистроглед
    Благун (село)
    Бленика
    Богатино
    Божак
    Божурци
    Бойник (България)
    Бойно
    Болярци (Област Кърджали)
    Боровица (Област Кърджали)
    Боровско
    Босилица
    Бостанци
    Брегово (село)
    Брежана
    Брезен
    Брош (село)
    Бряговец
    Бук (село)
    Бърза река
    Бързея
    Бял извор (Област Кърджали)
    Бяла поляна
    Бялка

В

    Велешани (село)
    Великденче (Област Кърджали)
    Верско
    Висока (Област Кърджали)
    Висока поляна (Област Кърджали)
    Вишеград (село)
    Водач (село)
    Воденичарско
    Вождово
    Войново (Област Кърджали)
    Воловарци
    Вранско (село)
    Врело
    Възел (село)
    Вълкович
    Вълчанка
    Върбен (Област Кърджали)
    Върбенци
    Върли дол (Област Кърджали)
    Върхари

Г

    Габрово (Област Кърджали)

   
Г продълж.

    Генерал Гешево
    Главатарци
    Главник
    Глухар (село)
    Гняздово
    Голобрад
    Голям Девесил
    Голяма бара
    Голяма Чинка
    Голямо Каменяне
    Горна крепост
    Горна кула
    Горни Юруци
    Горно Кирково
    Горно Къпиново
    Горно Прахово
    Горски извор (Област Кърджали)
    Горско Дюлево
    Гривка
    Гривяк (село)
    Груево
    Гулийка
    Гулия
    Гургулица (село)
    Гърбище
    Гъсково

Д

    Даскалово
    Девесилица
    Девесилово
    Девинци
    Дедец
    Дедино
    Делвино (Област Кърджали)
    Джанка (село)
    Джелепско
    Джерово
    Доборско
    Добриново (Област Кърджали)
    Добринци
    Добромирци
    Дойранци (Област Кърджали)
    Долище (Област Кърджали)
    Долна крепост
    Долна кула
    Долни Юруци
    Долно Къпиново
    Долно Прахово
    Домище
    Драганово (Област Кърджали)
    Дрангово (Област Кърджали)
    Дружинци
    Друмче
    Дрянова глава
    Душинково
    Душка
    Дъждино
    Дъждовник (село)
    Дъждовница
    Дънгово
    Дюлица
    Дядовско
    Дядовци

Е

    Егрек
    Едрино
    Енчец
    Еньовче (село)
    Еровете

   
Ж

    Железник (Област Кърджали)
    Желъдово
    Женда
    Жинзифово
    Житарник
    Житница (Област Кърджали)
    Жълти рид
    Жълтика
    Жълтуша

З

    Завоя
    Загорски
    Загорско
    Зайчино
    Звездел
    Звезделина
    Звезден
    Звиница (село)
    Звънарка (село)
    Звъника (село)
    Звънче
    Здравчец
    Зелениково (Област Кърджали)
    Зимзелен
    Зиморница
    Златолист (Област Кърджали)
    Зорница (Област Кърджали)

И

    Иванци
    Илийско
    Илиница
    Искра (Област Кърджали)

Й

    Йончово

К

    Каблешково (Област Кърджали)
    Казаците
    Калайджиево
    Калинка (село)
    Калоянци
    Каменарци
    Каменец (Област Кърджали)
    Каменка
    Каменяне
    Кандилка (село)
    Каняк
    Карамфил (село)
    Качулка (село)
    Каялоба
    Кирково
    Китна
    Китница
    Кобиляне
    Ковил
    Кожухарци
    Козица (Област Кърджали)
    Козлево
    Кокиче (село)
    Кокошане
    Комунига
    Конево (Област Кърджали)
    Контил
    Конче
    Копитник
    Кос (село)
    Костино
    Костурино (Област Кърджали)
    Котлари
    Крайно село
    Кран (село)

К

    Красино
    Кремен (Област Кърджали)
    Кременец (село)
    Крилатица
    Крин
    Кроячево
    Крушевска
    Крушка (село)
    Кукуряк (село)
    Купците
    Куцово
    Къклица (село)
    Кърчовско
    Кьосево

Л

    Лале (село)
    Латинка (село)
    Лебед (село)
    Левци
    Ленище
    Летовник
    Лещарка (село)
    Лимец (Област Кърджали)
    Лисиците
    Лозенградци (село)
    Луличка (село)
    Лъвово
    Любино
    Люляково (Област Кърджали)
    Лясково (Област Кърджали)

М

    Майсторово
    Мак (село)
    Македонци (село)
    Малка Чинка
    Малко Каменяне
    Малкоч
    Малък Девесил
    Манчево
    Мартино
    Медевци
    Метлика (село)
    Метличина (Област Кърджали)
    Метличка
    Миладиново
    Минзухар (село)
    Мишевско
    Млечино
    Могиляне
    Модрен
    Момина сълза (село)
    Морянци
    Мост (село)
    Мрежичко (Област Кърджали)
    Мурга
    Мургово
    Мусево
    Мъглене
    Мъдрец (Област Кърджали)

Н

    Нане
    Нановица
    Небеска
    Невестино (Област Кърджали)
    Ненково
    Неофит Бозвелиево
    Нови пазар (село)
    Новоселище
    Ночево

О

    Обичник

   
О продълж.

    Овчари
    Овчево
    Опълченско
    Орех (село)
    Орешари
    Орешница
    Орлица
    Островец
    Островица
    Охлювец

П

    Падало
    Падина (Област Кърджали)
    Пазарци
    Паничково
    Панчево (село)
    Папрат (село)
    Паспал
    Патица (село)
    Пашинци
    Пелин (село)
    Пеньово
    Пепелище
    Перперек
    Перуника (село)
    Песнопой (Област Кърджали)
    Петелово
    Петлино
    Пиявец
    Плазище
    Плешинци
    Пловка
    Повет (село)
    Подвръх
    Подкова (село)
    Подрумче
    Полковник Желязово
    Полянец
    Постник
    Поточарка
    Поточе
    Поточница
    Правдолюб
    Пресека
    Прилепци
    Припек (Област Кърджали)
    Прогрес (Област Кърджали)
    Пропаст (село)
    Пряпорец (Област Кърджали)
    Птичар
    Пчеларово (Област Кърджали)
    Пъдарци
    Първенци
    Първица

Р

    Равен
    Ралица (Област Кърджали)
    Раличево
    Рани лист
    Растник
    Резбарци
    Рибарци
    Рибино
    Ридино
    Ридово
    Рогач
    Рогозари
    Рогозче
    Родопско

   
Р продълж.

    Рожденско
    Рудина (Област Кърджали)
    Русалина
    Русалско
    Ручей (село)
    Рът

С

    Садовица
    Самовила (село)
    Самодива (село)
    Самокитка
    Сбор (Област Кърджали)
    Сватбаре
    Светлен (Област Кърджали)
    Светулка (село)
    Свобода (Област Кърджали)
    Свободиново
    Севдалина
    Седефче (село)
    Седлари
    Седларци
    Седловина (село)
    Секирка
    Сенце
    Сестринско
    Синделци
    Синигер (село)
    Синчец (село)
    Сипей
    Сипец
    Скалак (Област Кърджали)
    Скалина
    Скалище
    Скална глава
    Скърбино
    Сладкодум
    Сливарка
    Слънчоглед (село)
    Снежинка (село)
    Соколино
    Соколите
    Соколско
    Соколяне
    Солище
    Софийци
    Сполука
    Срединка
    Среднево
    Средска
    Средско
    Срънско
    Стар Читак
    Старейшино
    Стари чал
    Старо място
    Старово
    Стоманци
    Стояново (Област Кърджали)
    Стражевци
    Стражец (Област Кърджали)
    Стражница
    Странджево
    Страхил войвода (село)
    Стремово
    Стремци
    Стрижба
    Студен кладенец


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM