HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Разград
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Разград в следните села ‎:Б

    Балкански
    Бели Лом (село)
    Белинци
    Беловец
    Бисерци
    Благоево (Област Разград)
    Богданци (Област Разград)
    Богомилци
    Божурово (Област Разград)
    Брестовене
    Бърдоква

В

    Вазово
    Веселец (Област Разград)
    Веселина (Област Разград)
    Владимировци

Г

    Гецово
    Голям извор (Област Разград)
    Голям Поровец
    Голяма вода
    Горичево
    Гороцвет (село)
    Градина (Област Разград)

Д

    Делчево (Област Разград)
    Драгомъж
    Дряновец (Област Разград)
    Духовец
    Дянково

Е

    Езерче

Ж

    Желязковец

З

    Задруга (село)
    Звънарци
    Здравец (Област Разград)

И

    Иван Шишманово

   
Й

    Йонково

К

    Каменар (Област Разград)
    Каменово (Област Разград)
    Кара Михал (село)
    Китанчево
    Киченица
    Конево (Област Разград)
    Костанденец
    Кривица
    Крояч
    Къпиновци

Л

    Липник
    Ловско
    Лудогорци
    Лъвино

М

    Малко Йонково
    Малък Поровец
    Манастирско
    Манастирци
    Медовене
    Мортагоново
    Мъдрево

Н

    Недоклан
    Ножарово

О

    Осенец
    Острово (Област Разград)
    Островче

П

    Печеница
    Побит камък (Област Разград)
    Подайва
    Пороище
    Прелез (село)
    Просторно

   
П продълж.

    Пчелина (село)

Р

    Равно
    Радинград
    Райнино
    Раковски (Област Разград)

С

    Савин (село)
    Самуил (село)
    Свещари
    Севар (село)
    Сейдол
    Сеслав
    Синя вода
    Средоселци
    Старо селище
    Стражец (Област Разград)
    Студенец (Област Разград)
    Сушево

Т

    Тертер (село)
    Тодорово (Област Разград)
    Топчии
    Точилари
    Трапище
    Тръбач

У

    Ушинци

Х

    Хума (Област Разград)
    Хърсово (Област Разград)

Ч

    Черковна (Област Разград)
    Чудомир (село)

Ю

    Юпер (село)

Я

    Яким Груево
    Ясеновец


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM