HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Шумен
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Шумен в следните села ‎:А

    Александрово (Област Шумен)

Б

    Байково
    Беджене
    Белокопитово
    Благово (Област Шумен)
    Близнаци (Област Шумен)
    Божурово (Област Шумен)
    Борци
    Боян (село)
    Браничево (Област Шумен)
    Буйновица
    Бял бряг
    Бяла река (Област Шумен)

В

    Васил Друмев (село)
    Векилски
    Велино
    Венец (Област Шумен)
    Веселиново (Област Шумен)
    Ветрище
    Вехтово
    Висока поляна (Област Шумен)
    Войвода (село)
    Вълнари
    Върбак
    Върбяне

Г

    Габрица (Област Шумен)
    Градище (Област Шумен)
    Гусла (село)

Д

    Денница (Област Шумен)
    Дибич
    Длъжко
    Добри Войниково
    Дойранци (Област Шумен)
    Долина (Област Шумен)
    Драгоево
    Дренци
    Друмево

Е

    Единаковци
    Енево (Област Шумен)

Ж

    Желъд (село)
    Живково (Област Шумен)
    Жилино

З

    Загориче
    Зайчино Ореше
    Звегор
    Златар (село)
    Златна нива

И

    Иваново (Област Шумен)

   
И продълж.

    Ивански
    Иглика (Област Шумен)
    Избул
    Изгрев (Област Шумен)
    Илия Блъсково
    Имренчево

К

    Калино
    Каменяк (Област Шумен)
    Капитан Петко
    Каравелово (Област Шумен)
    Каспичан (село)
    Кладенец (Област Шумен)
    Климент (Област Шумен)
    Конево (Област Шумен)
    Коньовец
    Косово (Област Шумен)
    Костена река
    Кочово
    Крайгорци
    Красен дол
    Крива река (Област Шумен)
    Кълново
    Кьолмен
    Кюлевча

Л

    Лиси връх
    Ловец (Област Шумен)
    Лозево
    Лятно

М

    Мадара
    Маломир (Област Шумен)
    Мараш
    Марково (Област Шумен)
    Менгишево
    Методиево (Област Шумен)
    Миланово (Област Шумен)
    Мировци
    Могила (Област Шумен)
    Мокреш (Област Шумен)
    Мостич (село)

Н

    Наум (село)
    Никола Козлево
    Нова Бяла река
    Ново Янково
    Новосел

О

    Овчарово (Област Шумен)
    Омарчево (Област Шумен)
    Осеновец
    Осмар

   
П

    Памукчии (Област Шумен)
    Панайот Волово
    Пет могили (Област Шумен)
    Писарево (Област Шумен)
    Правенци
    Преселка
    Пристое

Р

    Радко Димитриево
    Развигорово
    Риш
    Ружица (Област Шумен)

С

    Салманово
    Сечище (Област Шумен)
    Сини вир
    Сливак
    Средковец
    Средня
    Стан (село)
    Становец
    Станянци (Област Шумен)
    Стоян Михайловски (село)
    Страхилица
    Струино
    Студеница (Област Шумен)
    Суха река (Област Шумен)
    Сушина

Т

    Тервел (село)
    Тимарево
    Тодор Икономово
    Трем
    Троица
    Тръница
    Тушовица
    Тъкач (село)

Х

    Хан Крум (село)
    Хитрино
    Хърсово (Област Шумен)

Ц

    Цани Гинчево
    Царев брод
    Църквица (Област Шумен)

Ч

    Черенча
    Черна (Област Шумен)
    Черни връх (Област Шумен)
    Черноглавци
    Чернооково (Област Шумен)

Я

    Янково
    ЯсенковоЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM