HOMEЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Силистра
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Силистра в следните села ‎:А

    Айдемир
    Алеково (Област Силистра)
    Антимово (Област Силистра)

Б

    Бабук
    Бащино (Област Силистра)
    Белица (Област Силистра)
    Бистра (Област Силистра)
    Богданци (Област Силистра)
    Богорово (Област Силистра)
    Боил (село)
    Босна (село)
    Брадвари
    Бреница (Област Силистра)
    Българка (село)

В

    Варненци
    Васил Левски (Област Силистра)
    Ветрен (Област Силистра)
    Водно (Област Силистра)
    Войново (Област Силистра)
    Вокил (село)
    Вълкан
    Върбино

Г

    Гарван (Област Силистра)
    Главан (Област Силистра)
    Голеш (Област Силистра)
    Господиново (Област Силистра)
    Грънчарово

Д

    Давидово (Област Силистра)
    Дичево
    Добротица (Област Силистра)
    Добруджанка
    Долец (Област Силистра)
    Долно Ряхово
    Дунавец

З

    Зарица
    Зарник
    Зафирово
    Звенимир

   
З продълж.

    Зебил
    Златоклас

И

    Ирник (село)
    Искра (Област Силистра)

Й

    Йорданово

К

    Казимир (село)
    Кайнарджа
    Калипетрово
    Калугерене
    Каменци
    Козяк (Област Силистра)
    Коларово (Област Силистра)
    Колобър
    Косара (село)
    Краново
    Кутловица

Л

    Листец (Област Силистра)
    Любен (Област Силистра)

М

    Малък Преславец
    Межден

Н

    Нова Попина
    Нова Черна
    Ножарево

О

    Овен (село)
    Окорш
    Орешене (Област Силистра)
    Осен (Област Силистра)

П

    Падина (Област Силистра)
    Паисиево
    Подлес
    Пожарево (Област Силистра)
    Полковник Ламбриново
    Полковник Таслаково
    Полковник Чолаково
    Поляна (Област Силистра)
    Попина
    Попкралево
    Попрусаново

   
П продълж.

    Поройно (Област Силистра)
    Посев (село)
    Правда (Област Силистра)
    Преславци
    Професор Иширково
    Прохлада

Р

    Раздел (Област Силистра)
    Руйно

С

    Светослав (Област Силистра)
    Секулово
    Ситово (Област Силистра)
    Скала (Област Силистра)
    Слатина (Област Силистра)
    Смилец (Област Силистра)
    Сокол (Област Силистра)
    Срацимир (село)
    Сребърна
    Средище (Област Силистра)
    Старо село (Област Силистра)
    Стефан Караджа (Област Силистра)
    Стрелково
    Суходол (Област Силистра)
    Сърпово
    Сяново

Т

    Търновци (Област Силистра)

Ц

    Цар Асен (Област Силистра)
    Цар Самуил (село)
    Царев дол
    Ценович

Ч

    Черковна (Област Силистра)
    Черник
    Черногор
    Чернолик
    Чуковец (Област Силистра)

Ш

    Шуменци

Я

    Яребица (Област Силистра)
    Ястребна


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM