HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Смолян
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Смолян  в следните села ‎:


А

    Аламовци
    Алиговска
    Арда (село)
    Арпаджик (село)

Б

    Баблон
    Баните
    Барутин
    Беден
    Белев дол
    Билянска
    Богутево
    Боево
    Борие
    Борика (Област Смолян)
    Бориково
    Борино
    Бориново
    Боровина (село)
    Босилково (Област Смолян)
    Бостина
    Брезе (Област Смолян)
    Бръщен
    Буйново (Област Смолян)
    Буката
    Букаците
    Букова поляна
    Буково (Област Смолян)
    Бурево
    Бърчево
    Бяла река (Област Смолян)

В

    Вехтино
    Виево
    Високите
    Витина
    Вишнево
    Влахово
    Водни пад
    Войкова лъка
    Вранинци
    Вълчан
    Вълчан дол
    Върба (Област Смолян)
    Върбина
    Върбово (Област Смолян)
    Въргов дол
    Върли дол (Област Смолян)
    Върлино

Г

    Габрина
    Габрица (Област Смолян)
    Галище
    Гела
    Глогино
    Гоздевица
    Горна Арда
    Горово (Област Смолян)
    Градът (село)
    Грамаде (Област Смолян)
    Грохотно
    Гудевица
    Гълъбово (Област Смолян)
    Гърнати
    Гьоврен

Д

    Давидково
    Две тополи
    Дебеляново
    Диманово
    Димово (село)

   
Д продълж.

    Дирало
    Добрева череша
    Долен (Област Смолян)
    Долие
    Дрянка (село)
    Дряновец (Област Смолян)
    Дунево
    Дуня
    Дъбова (Област Смолян)

Е

    Еленка
    Еленска
    Елховец
    Ельово
    Ерма река

Ж

    Жребево

З

    Забърдо
    Загражден (Област Смолян)
    Заевите
    Змеица
    Змиево
    Зорница (Област Смолян)

И

    Иваново (Област Смолян)
    Изгрев (Област Смолян)
    Исьовци

К

    Касапско
    Катраница (Област Смолян)
    Кестен (село)
    Киселчово
    Кожари
    Козарка
    Кокорово
    Кокорци
    Кориите
    Коритата
    Кочани (Област Смолян)
    Кошница (село)
    Крайна (Община Мадан)
    Крайна (Община Неделино)
    Кремене
    Крушев дол
    Кръстатица
    Кукувица (село)
    Кундево
    Купен (Област Смолян)
    Кутела
    Кушла
    Късак

Л

    Левочево
    Леска (Област Смолян)
    Лещак
    Ливаде
    Лилеково
    Липец
    Ловци (село)
    Лъка (Област Смолян)
    Любча
    Люлка (село)
    Лясково (Област Смолян)

М

    Малево (Област Смолян)
    Малка Арда
    Малко Крушево
    Миле
    Милково
    Митовска
    Михалково
    Могилица
    Момчиловци

   
М продълж.

    Мочуре
    Мугла
    Мъглища

Н

    Надарци

О

    Оглед
    Оградна
    Орехово
    Орешец (Област Смолян)
    Оряховец
    Осиково (Област Смолян)
    Остри пазлак
    Острица (Област Смолян)

П

    Павелско
    Петково (Област Смолян)
    Петров дол (Област Смолян)
    Печинска
    Пещера (Област Смолян)
    Писаница
    Планинско
    Планинци (Област Смолян)
    Пловдивци
    Подвис (Област Смолян)
    Полковник Серафимово
    Поляна (Област Смолян)
    Попрелка
    Потока
    Пресока
    Проглед

Р

    Равнил
    Равнината
    Равнища
    Равно нивище
    Река (село)
    Речани
    Рибен дол
    Рибница (Област Смолян)
    Ровина
    Рустан

С

    Селище (Област Смолян)
    Селча
    Сивино
    Славейно
    Сливка (село)
    Сливово (област Смолян)
    Смилян
    Соколовци
    Солища
    Сопотот
    Средец (Област Смолян)
    Средногорци
    Средок
    Стайчин дол
    Старцево
    Стикъл
    Стойките
    Стоманево
    Стража (Област Смолян)
    Страшимир (село)
    Студена (Област Смолян)
    Студенец (Област Смолян)
    Стърница
    Сърнино (Област Смолян)

Т

    Тешел
    Тикале
    Траве (село)
    Требище


Т

    Триград
    Турян
    Тънка бара
    Тънкото
    Търън

У

    Уручовци
    Ухловица (село)

Ф

    Фабрика (село)
    Фатово

Х

    Хасовица

   
Х продълж.

    Хвойна (село)

Ц

    Цацаровци (Област Смолян)
    Цирка
    Црънча (Област Смолян)

Ч

    Чавдар (Област Смолян)
    Чала
    Чепинци (Област Смолян)
    Чеплетен
    Черешките
    Черешово (Област Смолян)

   
Ч продълж.

    Черешовска река
    Чокманово
    Чурка
    Чуруково
    Чучур (село)

Ш

    Шаренска
    Широка лъка

Я

    ЯгодинаЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM