HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM

АЛИКА ЕООД купува земеделска земя до регулация или на асфалт в Област Стара Загора
АЛИКА ЕООД купува обработваеми и необработваеми земеделски земи до регулация или на асфалт - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, оризища ...  в Област Стара Загора в следните села ‎:


А

    Александрово (Област Стара Загора)
    Априлово (Област Стара Загора)
    Арнаутито
    Асен (село)

Б

    Бащино (Област Стара Загора)
    Бели бряг
    Бенковски (Област Стара Загора)
    Богомилово
    Боздуганово
    Борилово
    Борово (Област Стара Загора)
    Борущица
    Братя Даскалови (село)
    Братя Кунчеви
    Брестова
    Бузовград
    Бъдеще (село)
    Българене (Област Стара Загора)
    Бял извор (Област Стара Загора)
    Бяло поле

В

    Васил Левски (Област Стара Загора)
    Великово (Област Стара Загора)
    Венец (Област Стара Загора)
    Верен
    Ветрен (Област Стара Загора)
    Виден
    Винарово (Област Стара Загора)
    Воденичарово
    Воловарово

Г

    Габарево
    Гита
    Главан (Област Стара Загора)
    Гледачево
    Голям дол
    Голямо Дряново
    Горно Белево
    Горно Ботево
    Горно Изворово
    Горно Ново село
    Горно Сахране
    Горно Черковище
    Гранит (село)

Д

    Даскал-Атанасово
    Дворище (Област Стара Загора)
    Димитриево
    Димовци (Област Стара Загора)
    Диня (село)
    Долно Изворово
    Долно Ново село (Област Стара Загора)
    Долно Сахране
    Дунавци (Област Стара Загора)
    Дъбово (Област Стара Загора)
    Дълбоки
    Държава (село)
    Държавен

Е

    Едрево
    Еленино
    Елхово (Община Николаево)
    Елхово (Община Стара Загора)
    Енина

Ж

    Жълтопоп

З

    Загоре (село)
    Землен
    Зетьово (Област Стара Загора)

   
З продълж.

    Зимница (Област Стара Загора)
    Златирът
    Златна ливада
    Змейово
    Знаменосец (село)

И

    Изворово (Област Стара Загора)
    Искрица

К

    Казанка (село)
    Калитиново
    Калояновец
    Кирилово (Област Стара Загора)
    Княжевско
    Ковач (Област Стара Загора)
    Ковачево (Област Стара Загора)
    Козаревец (Област Стара Загора)
    Коларово (Област Стара Загора)
    Колена
    Колю Мариново
    Конаре (Област Стара Загора)
    Константиновец
    Копринка
    Кравино
    Кънчево

Л

    Ловец (Област Стара Загора)
    Лозен (Област Стара Загора)
    Любеново (Област Стара Загора)
    Люляк (село)
    Лява река
    Лясково (Област Стара Загора)

М

    Маджерито
    Малка Верея
    Малко Дряново
    Малко Кадиево
    Малко Тръново
    Малък дол
    Манолово
    Марково (Област Стара Загора)
    Маца (село)
    Медникарово
    Медово (Област Стара Загора)
    Мирово (Област Стара Загора)
    Михайлово (Област Стара Загора)
    Могила (Област Стара Загора)
    Могилово
    Мусачево (Област Стара Загора)
    Мъдрец (Област Стара Загора)

Н

    Найденово
    Нова махала (Област Стара Загора)
    Ново село (Област Стара Загора)

О

    Обручище
    Овощник
    Опан
    Опълченец (село)
    Оризово
    Оряховица
    Осетеново
    Осларка
    Остра могила (Област Стара Загора)

П

    Памукчии (Област Стара Загора)
    Паничерево
    Партизанин (село)
    Петрово (Област Стара Загора)
    Плодовитово
    Плоска могила

   
П продълж.

    Подслон (Област Стара Загора)
    Полски Градец
    Помощник (село)
    Православ
    Преславен
    Пряпорец (Област Стара Загора)
    Пчелиново
    Пшеничево
    Пъстрен
    Пъстрово

Р

    Радунци
    Разделна (Област Стара Загора)
    Ракитница (Област Стара Загора)
    Рисиманово
    Розово (Област Стара Загора)
    Руманя
    Рупките
    Ръжена

С

    Самуилово (Област Стара Загора)
    Свобода (Област Стара Загора)
    Свободен
    Селце (Област Стара Загора)
    Скобелево (Област Стара Загора)
    Славянин (село)
    Сладък кладенец
    Сливито
    Спасово (Област Стара Загора)
    Средец (Област Стара Загора)
    Средно градище
    Средногорово
    Старозагорски бани
    Столетово (Област Стара Загора)
    Стоян-Заимово
    Стрелец (Област Стара Загора)
    Сулица
    Съединение (Област Стара Загора)
    Сърневец
    Сърнево (Област Стара Загора)

Т

    Тихомирово
    Тополяне
    Тракия (село)
    Трояново (Област Стара Загора)
    Трънково (Област Стара Загора)
    Тулово
    Турия
    Тъжа
    Търничени

Х

    Хаджидимитрово (Област Стара Загора)
    Хан Аспарухово
    Християново
    Хрищени

Ц

    Целина (село)
    Ценово (Област Стара Загора)

Ч

    Черганово
    Черна гора (Област Стара Загора)

Ш

    Шаново
    Шейново

Ю

    Юлиево

Я

    Яворовец
    Яворово (Област Стара Загора)
    Ягода (село)
    Яздач
    Ясеново (Област Стара Загора)
    Ястребово (Област Стара Загора)


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: MM4646@GMAIL.COM