HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10857B н287006 9000 Цалапица Арчов Бряг Лозе
н10857А н287007 9879 Цалапица Арчов Бряг Лозе
н11019 н128020 3000 Цалапица Груевица Нива
н14016 н344032 4320 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17071 н357008 900 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17104A н340005 7920 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17104B н340009 3330 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17285 н353026 1081 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17314 н347020 900 Цалапица Зелен Пояс Нива
н17345 н360003 900 Цалапица Зелен Пояс Нива
н18020 н355004 1080 Цалапица Зелен Пояс Нива
н11016 н104027 6732 Цалапица Йовчевица Нива
н10742 н184004 5760 Цалапица Кадиевски път Нива
н17286 н036229 4762 Цалапица Край Село Нива
н13033 н183027 9181 Цалапица Марков бряст Нива
н10929 н335027 7200 Цалапица Орешака Нива
н17167 н339022 3570 Цалапица Орешака Нива
н10862A н302023 9000 Цалапица Патъров Бряст Нива
н10862B н302022 5039 Цалапица Патъров Бряст Нива
н17096 н302014 6479 Цалапица Патъров Бряст Нива
н10661 н193038 7800 Цалапица Полатовски Път Нива
н10612A н313008 4500 Цалапица Рашевица Нива
н10612B н313009 8100 Цалапица Рашевица Нива
н10612C н313010 2700 Цалапица Рашевица Нива
н10612D н313011 3000 Цалапица Рашевица Нива
н10612E н313012 3000 Цалапица Рашевица Нива
н10662 н304034 4500 Цалапица Рашевица Нива
н11018 н057030 4500 Цалапица Рошлеви Брести Оризище
н17313 н200018 8410 Цалапица Сариевица Нива
н18179 н341037 2700 Цалапица Зелен Пояс Нива