HOME

 


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10456 н033036 4932 Първенец Бобище Култура
н10509A н033034 2450 Първенец Бобище Култура
н10509B н033033 2450 Първенец Бобище Култура
н10509С н033019 8035 Първенец Бобище Култура
н10718 н033051 1373 Първенец Бобище Култура
н16007A н59032.33.22 8820 Първенец Бобище Нива
н16007B н59032.33.23 11760 Първенец Бобище Нива
н16008 н59032.33.16 1959 Първенец Бобище Нива
н10445 н037024 2450 Първенец Ботурак Култура
н10457 н037082 3430 Първенец Ботурак Култура
н10511A н037055 2450 Първенец Ботурак Култура
н10511B н037056 2449 Първенец Ботурак Култура
н10511C н037051 5880 Първенец Ботурак Култура
н10511D н037069 7250 Първенец Ботурак Култура
н10511F н59032.37.66 2350 Първенец Ботурак Нива
н10511Е н037068 5880 Първенец Ботурак Култура
н10535D н59032.37.45 2450 Първенец Ботурак Нива
н10535А н037047 10780 Първенец Ботурак Култура
н10535В н037039 2472 Първенец Ботурак Култура
н10535С н037037 16560 Първенец Ботурак Култура
н10624A н037121 2940 Първенец Ботурак Култура
н10624B н037122 3241 Първенец Ботурак Култура
н10641 н037096 800 Първенец Ботурак Култура
н10849 н037087 6763 Първенец Ботурак Култура
н11045 н037022 7840 Първенец Ботурак Култура
н12023 н037030 1960 Първенец Ботурак Култура
н12034A н037076 2450 Първенец Ботурак Култура
н12034B 59032.37.78 7840 Първенец Ботурак Нива
н16036A н59032.37.102 2840 Първенец Ботурак Нива
н16036B н59032.37.99 1960 Първенец Ботурак Нива
н10839 н030012 1002 Първенец Брегът Култура
н17079 н59032.30.18 3978 Първенец Брегът Нива
н10740 н029047 1960 Първенец Ветрилата Култура
н11070 н029011 9850 Първенец Ветрилата Култура
н16019 н59032.29.35 1467 Първенец Ветрилата Нива
н10871 н012003 1920 Първенец Герена Лозе
н10946 н012062 1721 Първенец Герена Лозе
н10947B н012337 15360 Първенец Герена Лозе
н10947А н012338 15360 Първенец Герена Лозе
н17026A н59032.12.342 1529 Първенец Герена Лозе
н17026B н59032.12.343 1530 Първенец Герена Лозе
н17059A н59032.12.11 423 Първенец Герена Лозе
н17059B н59032.12.17 3840 Първенец Герена Лозе
н17084 н59032.12.91 1629 Първенец Герена Лозе
н10537A н032109 5390 Първенец Кешиш дере Култура
н10537B н59032.32.108 5390 Първенец Кешиш дере Нива
н10537C н59032.32.9 2450 Първенец Кешиш дере Нива
н10538A н032030 4900 Първенец Кешиш дере Култура
н10538B н032048 2450 Първенец Кешиш дере Култура
н10538С н032029 2450 Първенец Кешиш дере Култура
н10644 н032067 4310 Първенец Кешиш дере Култура
н10837 н032050 980 Първенец Кешиш дере Култура
н14031 н032063 3000 Първенец Кешиш дере Култура
н16004A н59032.32.95 3104 Първенец Кешиш дере Нива
н16004B н59032.32.94 1960 Първенец Кешиш дере Нива
н10550A н035018 1470 Първенец Кору Чешме Култура
н10550B н59032.35.21 2450 Първенец Кору Чешме Нива
н10551А н035026 5880 Първенец Кору Чешме Култура
н10551В н035028 5880 Първенец Кору Чешме Култура
н13057В н035084 5009 Първенец Кору Чешме Култура
н17083 н59032.35.46 1960 Първенец Кору Чешме Нива
н17211 н59032.36.19 980 Първенец Налбантски Гроб Лозе
н10838 н025062 938 Първенец Пичковец Култура
н10323 н011149 9208 Първенец Плешево Лозе
н10508 н011070 4650 Първенец Плешево Лозе
н10517A н011064 3255 Първенец Плешево Лозе
н10517B н011063 1860 Първенец Плешево Лозе
н10520 н015087 3721 Първенец Плешево Лозе
н10601A н015165 3023 Първенец Плешево Лозе
н10601B н015166 3023 Първенец Плешево Лозе
н10601C н59032.15.40 4648 Първенец Плешево Лозе
н10601D н59032.15.137 4650 Първенец Плешево Лозе
н10601E н59032.15.43 9299 Първенец Плешево Лозе
н10636A н011054 2326 Първенец Плешево Лозе
н10636B н011055 2324 Първенец Плешево Лозе
н10717 н015111 6045 Първенец Плешево Лозе
н10904A н011147 2325 Първенец Плешево Лозе
н10904B н011148 2325 Първенец Плешево Лозе
н10904C н59032.11.13 1859 Първенец Плешево Лозе
н11012A н011094 7721 Първенец Плешево Лозе
н11012B н59032.11.113 4191 Първенец Плешево Лозе
н12017D н015068 930 Първенец Плешево Лозе
н12017А н015065 650 Първенец Плешево Лозе
н12017В н015067 745 Първенец Плешево Лозе
н12017С н015066 930 Първенец Плешево Лозе
н12047A н011089 9301 Първенец Плешево Лозе
н12047В н011096 3900 Първенец Плешево Лозе
н16001 н011028 2790 Първенец Плешево Лозе
н17028A н59032.11.157 9102 Първенец Плешево Лозе
н17028B н59032.11.76 11684 Първенец Плешево Лозе
н17028C н59032.11.90 8369 Първенец Плешево Лозе
н17065 н59032.15.95 5580 Първенец Плешево Лозе
н17210A н59032.11.19 2790 Първенец Плешево Лозе
н17210B н59032.11.21 2789 Първенец Плешево Лозе
н18024 н59032.15.63 5020 Първенец Плешево Лозе
н10909A н019001 2938 Първенец Ташлъка Лозе
н10909B н019031 4165 Първенец Ташлъка Лозе
н10909C н019029 4165 Първенец Ташлъка Лозе
н10909D н59032.19.30 4165 Първенец Ташлъка Лозе
н17058 н59032.19.11 2450 Първенец Ташлъка Лозе
н10536A н038054 10289 Първенец Фърковец Култура
н10536B н59032.38.53 10289 Първенец Фърковец Нива
н10633 н038005 4410 Първенец Фърковец Култура
н10634 н038025 3430 Първенец Фърковец Култура
н10108A н040241 718 Първенец Ченгене баир Нива
н10108B н040201 697 Първенец Ченгене баир Нива
н10130 н040113 575 Първенец Ченгене баир дст
н10549A н034010 1960 Първенец Чешмата Култура
н10549B н034008 980 Първенец Чешмата Култура
н10549C н034011 11977 Първенец Чешмата Култура
н10549D н59032.34.15 1800 Първенец Чешмата Нива
н10549E н59032.34.80 1800 Първенец Чешмата Нива
н10553A н034044 1500 Първенец Чешмата Култура
н10553B н034043 2300 Първенец Чешмата Култура
н10553C н034047 2000 Първенец Чешмата Култура
н10553D н034046 3500 Първенец Чешмата Култура
н10553E н034123 979 Първенец Чешмата Култура
н10616 н034022 11466 Първенец Чешмата Култура
н10623 н034039 1960 Първенец Чешмата Култура
н10627 н034121 10781 Първенец Чешмата Култура
н10735 н034111 3431 Първенец Чешмата Култура
н13055 н034067 6860 Първенец Чешмата Култура
н13057А н034001 4354 Първенец Чешмата Култура
н13058А н034005 2800 Първенец Чешмата Култура
н13058В н034078 8139 Първенец Чешмата Култура
н10446А н028035 4875 Първенец Чуката ходжово дере Култура
н10446В н028037 2940 Първенец Чуката ходжово дере Култура
н10645 н028060 5591 Първенец Чуката ходжово дере Култура
н17078 н59032.28.25 4115 Първенец Чуката Ходжово Дере Нива
н12017E н59032.15.62 4650 Първенец Плешево Лозе
н18237 н59032.15.123 1860 Първенец Плешево Лозе