HOME


Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10326 н024070 3299 Войсил Горен край Овощна
н13037 н023005 3001 Войсил Край село Нива