HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10728 н009006 10800 Бенковски Колчови Брести Нива
н17141 н03839.8.83 4000 Бенковски Матанска Могила Нива
н17105 н03839.45.79 3000 Бенковски Младеница Нива
н17282 н03839.42.17 1999 Бенковски Попова Могила Нива
н17325 н03839.14.55 4497 Бенковски Шиков Кладенец Нива
н17223 н03839.1.34 6968 Бенковски Шондалица Овощна