HOMEКод Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18029 н103014 5764 Блатец Стоп. Двор-Запад Нива
н18036 н020088 5179 Блатец Големия  дозлюк Нива