HOME
 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18015A н002256 3911 Браниполе Елешиците Нива
н18015B н002247 974 Браниполе Елешиците Нива
н18015C н000256 618 Браниполе Елешиците Нива
н10114 н030113 1891 Браниполе Нешовица Нива
н10667 н030732 2663 Браниполе Нешовица Овощна
н10668 н020786 5350 Браниполе Чиирите Овощна