HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17085 н002096 2140 Брестник Дудулица Нива
н17241 н004025 6750 Брестник Кабата Нива
н10208 н036148 4500 Брестник Лаута Нива
н15003А н036143 3599 Брестник Лаута Нива
н15003В н036199 3000 Брестник Лаута Нива
н17284 н036109 4500 Брестник Лаута Нива
н10103 н55 510 Брестник Манастира п4
н17260 н024022 2699 Брестник Под Гробището Лозе
н17262 н015064 2700 Брестник Прав Камък Лозе
н17261 н008216 5049 Брестник Средока Нива
н18222 н038232 11337 Брестник Мистроповите Нива