HOME
 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10219 н143213 4700 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10411 н143522 800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10413 н143253 1100 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10433 н143244 2800 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10436 н143263 1400 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10455A н143143 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10455B н143170 2000 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10455C н143120 1396 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10642 н143078 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10657B н143050 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10657C н143051 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10657А н143073 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10658 н143524 1153 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10663A н143429 2000 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10663B н143457 1503 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10663C н143455 1100 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10663D н143461 3900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10665A н143156 3000 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10665B н143155 3000 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10665C н143159 1800 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10706С н143125 1400 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10707 н143131 900 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10708D н143031 2798 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10708В н143048 2550 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10708С н143049 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10811 н143295 900 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10814A н143110 2851 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10832 н143382 1931 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850B н143396 1350 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850C н143397 2800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850D н143399 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850F н143349 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850G н143434 1760 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10850H н143353 3350 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850I н143400 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850А н143351 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10850Е н143352 4600 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10875 н143163 900 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10941A н143380 900 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10941B н143420 2000 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10941C н143421 1400 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10941D н143422 1400 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10967C н143562 1494 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н10967D н143563 1494 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н13026 н143302 1100 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н14003 н143134 1800 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н14050A н143261 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н14050B н143297 993 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н15020A н143006 920 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н15020C н143534 493 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н15020E н143033 1163 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н15057 н143191 1900 Брестовица Алчака/Пожара Овощна
н16011A н143391 1800 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н16011B н143392 1600 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н16011C н143342 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н16011D н143343 900 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н18183 н143189 2850 Брестовица Алчака/Пожара Нива
н10669A н038034 2780 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10669B н038045 2300 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10669C н038044 2300 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10669D н038005 2400 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10835C н038027 1000 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10835D н038024 1700 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10835А н038030 1799 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10835В н038029 960 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10907C н038089 920 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н10907D н038079 900 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н10907E н038108 1000 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н10907А н038092 950 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н10907В н038090 901 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н10910 н038099 1846 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н16009A н038081 1350 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н16009B н038071 1923 Брестовица Араповата Чешма Овощна
н17044 н038097 446 Брестовица Араповата Чешма Нива
н10649B н058063 2600 Брестовица Бачата Нива
н10649D н058062 2067 Брестовица Бачата Затревена
н10887А н058024 2000 Брестовица Бачата Залесена
н10887В н058029 2000 Брестовица Бачата Залесена
н14063 н058033 1000 Брестовица Бачата Залесена
н15022 н058017 4000 Брестовица Бачата Залесена
н17009 н058013 5217 Брестовица Бачата Залесена
н10431A н051063 3100 Брестовица Белуите Нива
н10431С н051077 6249 Брестовица Белуите Нива
н15017 н051060 1800 Брестовица Белуите Нива
н17021A н051036 900 Брестовица Белуите Нива
н17021B н051035 900 Брестовица Белуите Нива
н17021C н051023 1400 Брестовица Белуите Нива
н10843 н014196 6899 Брестовица Блатото Нива
н10865A н014114 6908 Брестовица Блатото Нива
н10865B н014113 2800 Брестовица Блатото Нива
н10865C н014111 10100 Брестовица Блатото Нива
н10865E н014110 2806 Брестовица Блатото Нива
н11015C н014071 2750 Брестовица Блатото Нива
н11015А н014132 2800 Брестовица Блатото Нива
н11015В н014129 1800 Брестовица Блатото Нива
н11042А н014066 2250 Брестовица Блатото Нива
н11042В н014218 1800 Брестовица Блатото Нива
н11048 н014003 1799 Брестовица Блатото Нива
н11062А н014018 1800 Брестовица Блатото Нива
н11062В н014020 2800 Брестовица Блатото Нива
н11062С н014017 1400 Брестовица Блатото Нива
н12027 н014006 3100 Брестовица Блатото Нива
н12055A н014170 3699 Брестовица Блатото Нива
н12055B н014127 3200 Брестовица Блатото Нива
н14052 н014030 2800 Брестовица Блатото Нива
н15039A н014160 3699 Брестовица Блатото Нива
н15039B н014158 1800 Брестовица Блатото Нива
н10747F н022223 2950 Брестовица Бозолана Лозе
н10747G н022203 3700 Брестовица Бозолана Лозе
н10864 н022018 2399 Брестовица Бозолана Нива
н11035A н022149 4101 Брестовица Бозолана Нива
н11035B н022151 1400 Брестовица Бозолана Нива
н11035C н022150 3700 Брестовица Бозолана Нива
н11035D н022141 4300 Брестовица Бозолана Нива
н11066A н022031 4100 Брестовица Бозолана Нива
н11066B н022285 4150 Брестовица Бозолана Нива
н13067A н022196 5101 Брестовица Бозолана Лозе
н13067B н022192 1400 Брестовица Бозолана Лозе
н13070A н022127 2800 Брестовица Бозолана Нива
н13070B н022128 2301 Брестовица Бозолана Нива
н14009А н022270 1000 Брестовица Бозолана Лозе
н14009В н022268 2000 Брестовица Бозолана Лозе
н14009С н022269 1000 Брестовица Бозолана Лозе
н14039 н022179 2299 Брестовица Бозолана Лозе
н14042A н022112 1700 Брестовица Бозолана Нива
н14042B н022126 4100 Брестовица Бозолана Нива
н15023A н022122 2801 Брестовица Бозолана Нива
н15023B н022140 2301 Брестовица Бозолана Нива
н15025A н022024 2800 Брестовица Бозолана Нива
н15025B н022035 7300 Брестовица Бозолана Нива
н15026 н022168 1399 Брестовица Бозолана Нива
н16013 н022078 1800 Брестовица Бозолана Нива
н17016A н022061 1800 Брестовица Бозолана Нива
н17016B н022060 1800 Брестовица Бозолана Нива
н17114 н022097 2001 Брестовица Бозолана Нива
н18121 н022228 2300 Брестовица Бозолана Лозе
н10439 н021278 10766 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н10605A н021052 1500 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н10605B н021050 1400 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н10605C н021045 2200 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н10870 н021125 5500 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061D н021121 2801 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061F н021114 3500 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061G н021250 4850 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061H н021251 4849 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061А н021284 6950 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061В н021112 2799 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061Е н021118 2800 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н11061С н021124 3500 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н13068A н021244 9000 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н13068B н021217 3899 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н13068C н021211 3701 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15027A н021086 4602 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15027B н021073 4599 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15027C н021263 4699 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15028 н021162 2300 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15045A н021015 2400 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15045B н021293 4300 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н15045C н021292 4300 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н16014 н021129 2950 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н16028 н021088 1300 Брестовица Бозолана/Стърчи крак Нива
н10225A н040075 2300 Брестовица Ботурак Овощна
н10225B н040074 2300 Брестовица Ботурак Овощна
н10231 н040085 1830 Брестовица Ботурак Затревена
н10304A н040065 1840 Брестовица Ботурак Овощна
н10304B н040067 960 Брестовица Ботурак Овощна
н10304C н040066 921 Брестовица Ботурак Овощна
н10414A н040056 900 Брестовица Ботурак Овощна
н10414B н040064 1398 Брестовица Ботурак Овощна
н10414D н040053 1708 Брестовица Ботурак Овощна
н10414F н040040 3398 Брестовица Ботурак Нива
н10414Е н040054 900 Брестовица Ботурак Овощна
н10414С н040063 2800 Брестовица Ботурак Овощна
н10608А н040037 2750 Брестовица Ботурак Овощна
н10608В н040036 2750 Брестовица Ботурак Овощна
н15036 н040044 1000 Брестовица Ботурак Овощна
н16055 н034118 1842 Брестовица Бяло Поле Лозе
н17036A н044212 2000 Брестовица Бяло Поле Лозе
н17036B н044209 1000 Брестовица Бяло Поле Лозе
н17051 н034064 2599 Брестовица Бяло Поле Лозе
н17088A н044189 1800 Брестовица Бяло Поле Нива
н17088B н044161 2200 Брестовица Бяло Поле Нива
н17253 н034084 1549 Брестовица Бяло Поле Лозе
н10650A н056241 1000 Брестовица Ветрилата Залесена
н10650G н056204 3000 Брестовица Ветрилата Затревена
н10650H н056261 2983 Брестовица Ветрилата Нива
н10650В н056195 1000 Брестовица Ветрилата Залесена
н10711A н062010 2000 Брестовица Ветрилата Нива
н10917А н055315 2600 Брестовица Ветрилата Затревена
н10917С н055313 6500 Брестовица Ветрилата Нива
н10956B н057031 3000 Брестовица Ветрилата Залесена
н10956А н057030 1500 Брестовица Ветрилата Залесена
н13008A н057003 2078 Брестовица Ветрилата Залесена
н13008B н057004 4800 Брестовица Ветрилата Залесена
н13034 н057010 2500 Брестовица Ветрилата Залесена
н17012 н057059 4018 Брестовица Ветрилата Пасище,мера
н10547C н049208 881 Брестовица Върбовек Лозе
н17022A н049110 1855 Брестовица Върбовек Нива
н17022B н049108 1188 Брестовица Върбовек Нива
н17022C н049109 1187 Брестовица Върбовек Нива
н10655A н059202 1750 Брестовица Горник Затревена
н10655B н059133 1000 Брестовица Горник Залесена
н10732D н059244 3500 Брестовица Горник Залесена
н10732F н059141 1501 Брестовица Горник Залесена
н10732С н059245 3500 Брестовица Горник Залесена
н10965F н059167 5440 Брестовица Горник Пасище, мера
н11053A н059064 2051 Брестовица Горник Нива
н11053B н059067 1800 Брестовица Горник Лозе
н12056 н059227 3971 Брестовица Горник Залесена
н13015A н059053 5001 Брестовица Горник Залесена
н13015B н059196 4092 Брестовица Горник Затревена
н13015C н059055 1998 Брестовица Горник Залесена нива
н14051А н059042 1000 Брестовица Горник Нива
н14051В н059043 2001 Брестовица Горник Нива
н16040 н059022 628 Брестовица Горник Нива
н17010 н059246 1575 Брестовица Горник Нива
н17041A н059151 3425 Брестовица Горник Нива
н17041B н059139 2993 Брестовица Горник Залесена
н10638В н052282 2000 Брестовица Данчово дере Нива
н10638С н052280 1500 Брестовица Данчово дере Нива
н10705E н052057 900 Брестовица Данчово дере Овощна
н10705F н052056 900 Брестовица Данчово дере Овощна
н11031 н052291 1035 Брестовица Данчово дере Нива
н13016H н052115 1800 Брестовица Данчово дере Овощна
н13016I н052111 800 Брестовица Данчово дере Овощна
н15011A н052024 3300 Брестовица Данчово дере Овощна
н15011B н052019 1320 Брестовица Данчово дере Овощна
н15019 н052008 850 Брестовица Данчово дере Овощна
н15062 н052218 2282 Брестовица Данчово дере Овощна
н16010 н052311 1153 Брестовица Данчово дере Овощна
н16039A н052121 923 Брестовица Данчово дере Овощна
н16039B н052120 1300 Брестовица Данчово Дере Овощна
н16039C н052202 1695 Брестовица Содово Овощна
н16044 н052252 1100 Брестовица Данчово дере Овощна
н16053 н060143 2300 Брестовица Данчово дере Овощна
н16054A н052321 1133 Брестовица Данчово дере Нива
н16054B н052367 4208 Брестовица Данчово дере Овощна
н17239 н052359 2257 Брестовица Данчово дере Овощна
н10806А н061006 2999 Брестовица Дафинина ливада Затревена
н10806В н061004 11042 Брестовица Дафинина ливада Нива
н10525E н055063 4000 Брестовица Долът Нива
н10525F н055021 2500 Брестовица Долът Затревена
н10525G н055020 500 Брестовица Долът Затревена
н10525H н055028 2478 Брестовица Долът Нива
н10525I н055369 6105 Брестовица Долът Нива
н10525А н055083 3206 Брестовица Долът Нива
н10525В н055086 2601 Брестовица Долът Нива
н10603A н055235 2500 Брестовица Долът Нива
н10603B н055230 2000 Брестовица Долът Нива
н10603C н055231 2310 Брестовица Долът Нива
н10603D н055188 6727 Брестовица Долът Нива
Н10603E н055226 1500 Брестовица Долът Нива
н10603F н055225 1706 Брестовица Долът Нива
н10603G н055224 2098 Брестовица Долът Нива
н10603H н055222 2090 Брестовица Долът Нива
н10603I н055228 4854 Брестовица Долът Нива
н10603J н055229 2110 Брестовица Долът Нива
н10603K н055236 3210 Брестовица Долът Нива
н10603L н055238 961 Брестовица Долът Овощна
н10603M н055237 796 Брестовица Долът Овощна
н10604A н055325 2000 Брестовица Долът Затревена
н18187 055381 3000 Брестовица Долът Нива
н10604B н055327 1000 Брестовица Пепилевец Затревена
н10604C н055356 1000 Брестовица Пепилевец Затревена
н10632E н143062 3200 Брестовица Долът Нива
н10653A н055130 2009 Брестовица Долът Нива
н10654A н055365 3880 Брестовица Долът Нива
н10654B н055364 3880 Брестовица Долът Нива
н10654C н055367 1940 Брестовица Долът Нива
н10656 н055322 1443 Брестовица Долът Нива
н10731B н055004 1078 Брестовица Долът Нива
н10731D н055008 7598 Брестовица Долът Нива
н10863C н055287 500 Брестовица Долът Нива
н10863D н055302 2500 Брестовица Долът Затревена
н10863H н055276 2038 Брестовица Долът Нива
н10863I н055300 2000 Брестовица Долът Нива
н10863J н055353 1304 Брестовица Долът Нива
н10863Е н055301 2655 Брестовица Долът Затревена
н10905А н055078 3591 Брестовица Долът Нива
н10905В н055067 2000 Брестовица Долът Нива
н10917D н055308 1459 Брестовица Долът Затревена
н10917F н055309 1645 Брестовица Долът Затревена
н10917Е н055310 1477 Брестовица Долът Нива
н10955B н055155 1000 Брестовица Долът Нива
н10955А н055146 4282 Брестовица Долът Нива
н10957B н055371 3009 Брестовица Долът Нива
н10957D н055164 5668 Брестовица Долът Нива
н10957F н055166 1500 Брестовица Долът Нива
н10957А н055370 3009 Брестовица Долът Нива
н10957Е н055163 1000 Брестовица Долът Нива
н10957С н055165 1878 Брестовица Долът Нива
н11036A н143084 2815 Брестовица Долът Нива
н11036B н143102 2486 Брестовица Долът Нива
н13022A н055157 4463 Брестовица Долът Нива
н13022B н055198 1500 Брестовица Долът Нива
н13024 н055334 2000 Брестовица Долът Затревена
н13039 н055317 1000 Брестовица Долът Затревена
н15015C н055213 3000 Брестовица Долът Затревена
н15015E н055267 7378 Брестовица Долът Затревена
н16015 н055259 1200 Брестовица Долът Нива
н17039A н055115 1000 Брестовица Долът Нива
н17039B н055073 1500 Брестовица Долът Нива
н17039C н055116 2400 Брестовица Долът Нива
н17064 н055347 1000 Брестовица Долът Нива
н17117A н055320 8000 Брестовица Долът Затревена
н17117B н055319 6914 Брестовица Долът Затревена
н17116 н042161 950 Брестовица Еленец Нива
н10860 н032219 1199 Брестовица Енчовица Лозе
н14062A н032438 1000 Брестовица Енчовица Итн
н14062B н032413 1200 Брестовица Енчовица Итн
н17109A н032313 2249 Брестовица Енчовица Итн
н17109B н032261 3090 Брестовица Енчовица Итн
н17109C н032316 2550 Брестовица Енчовица Итн
н17109D н032317 1800 Брестовица Енчовица Итн
н17113 н033259 1638 Брестовица Енчовица Лозе
н17293 н032192 1700 Брестовица Енчовица Нива
н17337 н032255 2100 Брестовица Енчовица Лозе
н10903B н012067 5969 Брестовица Инера Нива
н10903D н012148 3200 Брестовица Инера Нива
н10903F н012052 3201 Брестовица Инера Нива
н10903G н012060 3390 Брестовица Инера Нива
н10903H н012068 3100 Брестовица Инера Нива
н10903А н012066 5960 Брестовица Инера Нива
н10903Е н012230 3250 Брестовица Инера Нива
н10903С н012147 3201 Брестовица Инера Нива
н10939 н012159 2800 Брестовица Инера Нива
н10942 н012021 1800 Брестовица Инера Нива
н11008A н012048 2901 Брестовица Инера Нива
н11008B н012047 3330 Брестовица Инера Нива
н11051D н012141 1799 Брестовица Инера Нива
н11051А н012169 3201 Брестовица Инера Нива
н11051В н012138 2999 Брестовица Инера Нива
н11051С н012139 1799 Брестовица Инера Нива
н13010A н012062 1694 Брестовица Инера Нива
н13010B н012071 1871 Брестовица Инера Нива
н13010C н012070 1901 Брестовица Инера Нива
н13010D н012063 1855 Брестовица Инера Нива
н13010F н012091 2260 Брестовица Инера Нива
н13010G н012059 1500 Брестовица Инера Нива
н13010Е н012061 2800 Брестовица Инера Нива
н13040C н012106 2902 Брестовица Инера Нива
н13040А н012105 1802 Брестовица Инера Нива
н13040В н012134 1402 Брестовица Инера Нива
н13042 н012023 2300 Брестовица Инера Нива
н13043 н012228 1700 Брестовица Инера Нива
н13060 н012151 1820 Брестовица Инера Нива
н14020C н012216 1800 Брестовица Инера Нива
н14020D н012206 2400 Брестовица Инера Нива
н14020А н012215 2800 Брестовица Инера Нива
н14020В н012213 1900 Брестовица Инера Нива
н15046A н012103 2801 Брестовица Инера Нива
н15046B н012131 2803 Брестовица Инера Нива
н15046C н012132 4102 Брестовица Инера Нива
н15046D н012133 4102 Брестовица Инера Нива
н15046F н012129 4099 Брестовица Инера Нива
н15046Е н012130 2263 Брестовица Инера Нива
н15047A н012082 1400 Брестовица Инера Нива
н15047B н012101 2300 Брестовица Инера Нива
н16018 н012196 1801 Брестовица Инера Нива
н16021 н012208 1400 Брестовица Инера Нива
н16024A н012166 1000 Брестовица Инера Нива
н16024B н012028 2000 Брестовица Инера Нива
н16024C н012010 4796 Брестовица Инера Нива
н16030A н012102 8533 Брестовица Инера Нива
н16030B н012013 3000 Брестовица Инера Нива
н16030C н012027 3900 Брестовица Инера Нива
н17029A н012040 11024 Брестовица Инера Нива
н17029B н012024 2951 Брестовица Инера Нива
н17029C н012078 2500 Брестовица Инера Нива
н17029D н012094 1300 Брестовица Инера Нива
н17029E н012074 4501 Брестовица Инера Нива