HOME


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18181A н07140.8114.12 4365 Бухово Зад Село Нива
н18181B н07140.8112.35 776 Бухово Садината Изоставена
н18181C н07140.8126.26 10463 Бухово Ненова Падина Нива