HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10125B н78080.120.15 3000 Царацово Баткън Оризище
н17310 н78080.21.13 4000 Царацово Ганеви Брести Нива
н10123A н100022 1502 Царацово Герен Тухумларъ Оризище
н10123B н100036 24098 Царацово Герен Тухумларъ Оризище
н10125A н100034 10877 Царацово Герен Тухумларъ Оризище
н10337 н035005 4402 Царацово Драганица Нива
н10314 н037004 13000 Царацово Тахталийски азмак Нива
н18174 н78080.62.35 3140 Царацово Чорбалъка Нива