HOMEКод Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18108 н147055 1769 Церово Дъбравата Лозе
н18109А н147041 4389 Церово Дъбравата Лозе
н18109B н147042 1972 Церово Дъбравата Лозе