HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17349 н103008 1443 Динката Башлъка Нива