HOME
    

      

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10911 н99088.15.217 5900 Долни Воден Долна Вигла Нива
н11032A н99088.3.25 4799 Долни Воден Дуван Тепе Друг вид нива
н11032B н99088.3.24 2201 Долни Воден Дуван Тепе Нива