HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17175 н005435 3381 Драгор Татарекин Пасище,мера
н17176 н005134 2444 Драгор Татарекин Нива
н18202 н002024 9406 Драгор Азмъка Нива