HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н16005 н041005 5697 Говедаре Гешев Кладенец Оризище
н10949А н063001 7170 Говедаре Изгорялата воденица Нива
н10949В н063002 2849 Говедаре Изгорялата воденица Нива
н17017 н058001 8553 Говедаре Изгорялата воденица Нива
н18005 н141001 5421 Говедаре Щъркелица Нива