HOME


Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18219A н028089 9905 Хераково Голи Връх Нива
н18219B н030056 6100 Хераково Блчище Нива
н18219C н002080 12000 Хераково Менкьов Дол Нива
н18219D н041008 5999 Хераково Орозица Ливада
н18219E н050035 7996 Хераково Дър Ливада