HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17140 н140053 4002 Исперихово Кумбент Нива
н17139 н130019 3900 Исперихово Перето Нива