HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10526 н008035 3202 Кадиево Могилата Нива
н17077 н008106 5199 Кадиево Могилата Нива
н10744 н003044 5357 Кадиево Текерлека Нива
н18073 н009007 3100 Кадиево Чорбалъка Нива
н18117 н011144 3500 Кадиево Исака Нива