HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18223 н35300.11.14 5939 Калековец Назърпара Нива