HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17311A н022742 4077 Караджалово Възст.Реални Гран. Нива
н17311B н022751 290 Караджалово Възст.Реални Гран. Нива