HOME
        

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18191 н41010.4914.23 4099 Кътина Мировско Поле Нива