HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18261 н084007 5198 Константиново Кабата Нива
н18262 н068004 4002 Константиново Могилата Нива