HOME


Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18126A н000447 4000 Кортен   Бензиностанция
н18126B н000448 3501 Кортен   Пасище, мера