HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н16006 н028061 6950 Костиево Каба Пара Оризище
н17043 н38950.14.47 4000 Костиево Лъката Нива
н17225A н38950.25.30 3819 Костиево Мерия Оризище
н17225B н38950.25.31 3820 Костиево Мерия Оризище
н13029 н002037 2106 Костиево Моврог Нива
н10952А н021052 11415 Костиево Орловица Нива
н10952В н021053 11415 Костиево Орловица Нива
н17224A н38950.4.49 5008 Костиево Пусковица Нива
н17224B н38950.4.50 5005 Костиево Пусковица Нива
н16056 н38950.8.59 3000 Костиево Татарови Круши Нива
н18162 н38950.32.1 10000 Костиево Ангелинско пере Нива