HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17248 н39921.1.17 5025 Кричим Горка/Кутел Изоставена
н17249 н39921.1.115 1998 Кричим Горка/Кутел Изоставена
н17247 н39921.52.131 1438 Кричим Сух Дол Нива
н17246 н39921.23.12 1800 Кричим Чукурлука Нива
н18103A н39921.10.212 2002 Кричим Узуналан Нива
н18103B н39921.10.211 800 Кричим Гергевец Нива
н18103C н39921.10.213 1000 Кричим Янък Таш Нива
н18103D н39921.10.214 822 Кричим Янък Таш Нива