HOME


Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17147 н43298.33.22 8023 Леново Долна Скеля Нива