HOME


 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18034A н000138 4042 Лозен Горен Ашък Пасище,мера
н18034B н000139 1000 Лозен Горен Ашък Др.произв.база
н18034C н000140 1862 Лозен Горен Ашък Пасище,мера
н17344A н011097 3355 Лозен Долна Мера Нива
н17344B н011096 2480 Лозен Долна Мера Нива
н18113 н010042 8994 Лозен Азнето-Енеча Нива