HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н11024 н139027 7541 Мало Конаре Азмака Култура
н12042 н139056 6003 Мало Конаре Азмака Култура
н12068 н139043 7712 Мало Конаре Азмака Култура
н18042 н136025 13297 Мало Конаре Бунар Алчак Култура
н10858B н157046 11048 Мало Конаре Долна Пара Култура
н10858А н157047 6327 Мало Конаре Долна Пара Култура
н11041 н157001 9737 Мало Конаре Долна Пара Култура
н15004 н157038 13248 Мало Конаре Долна Пара Култура
н18040 н150014 6000 Мало Конаре Жилкова Могила Култура
н18041A н150005 3999 Мало Конаре Жилкова Могила Култура
н18041B н150006 5362 Мало Конаре Жилкова Могила Култура
н13059 н158107 10147 Мало Конаре Каратопрак Култура
н11067 н155010 4749 Мало Конаре Парата Овощна
н15007C н155114 1000 Мало Конаре Парата Овощна
н15007А н155123 1183 Мало Конаре Парата Овощна
н15007В н155124 2365 Мало Конаре Парата Овощна
н17082 н144089 3051 Мало Конаре Полнука Култура
н10852 н154087 9681 Мало Конаре Селимица Оризище
н11068 н154083 10200 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067A н154033 7333 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067B н154141 3338 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067C н154010 4409 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067D н154011 4411 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067E н154131 4660 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067F н154132 4659 Мало Конаре Селимица Оризище
н12067G н154009 7337 Мало Конаре Селимица Оризище
н17240 н154019 5754 Мало Конаре Селимица Оризище
н16037 н152006 1015 Мало Конаре Солтарийски Кладенец Овощна
н17062 н152287 5147 Мало Конаре Солтарийски Кладенец Овощна
н12038D н001129 3145 Мало Конаре Юрията Стоп. Двор
н12038А н001106 1701 Мало Конаре Юрията Стоп. Двор
н12038В н001107 2391 Мало Конаре Юрията Стоп. Двор
н12038Е н001101 14440 Мало Конаре Юрията Стоп. Двор
н12038С н001109 2540 Мало Конаре Юрията Стоп. Двор
н18080 н152245 1213 Мало Конаре Солтарийски Кладенец Овощна Градина
н18184 н145001 8994 Мало Конаре Мишеви Каваци Полска култура
н18201 н155164 4776 Мало Конаре Парата Овощна Градина
н18231 н152195 3289 Мало Конаре Солтарийски Кладенец Овощна градина