HOME             

    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18173 н026014 2692 Манолово Банковаливада Тр. Насаждения