HOME             

    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17341B н201059 520 Медковец Селска Бара Култура