HOME             

    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18098A н007005 6005 Мездра Рогопеч Изп. Ливада
н18098B н005009 1000 Мездра Сърнин Дол Ероз. Ливада