HOME 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18006 н011047 6199 Милево Могилата Нива