HOME


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18253 н48393.4968.4 14227 Мировяне Равна Могила Нива
н18254 н48393.4994.1 2637 Мировяне Малия Герен Нива