HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10625A н077015 5380 Мокрище Войника Нива
н10625B н077014 4330 Мокрище Войника Нива
н17346A н018009 3284 Мокрище До р. Марица Нива
н17346B н018008 3285 Мокрище До р. Марица Нива
н17347A н032003 11104 Мокрище Оризището Нива
н17347B н032004 11103 Мокрище Оризището Нива
н17347C н033005 3812 Мокрище Оризището Нива
н17347D н033004 3812 Мокрище Оризището Нива
н18072 н067010 17187 Мокрище Чакъша Нива
н18096A н002026 11180 Мокрище Черни Могили Нива
н18096B н002004 8015 Мокрище Черни Могили Нива
н18101A н040024 6213 Мокрище Горен Герен Пасище, мера
н18101B н040025 4144 Мокрище Горен Герен Пасище, мера
н18110 н076007 3048 Мокрище Войника Нива
н18188 н078008 10998 Мокрище Войника Нива
н18193 н078007 19172 Мокрище Войника Нива
н18218 н008002 2700 Мокрище Черни Могили Др.тр.насажден