HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17329 н49309.5.266 2999 Мулдава Дахлийски Път Нива
н17146 н49309.3.102 3000 Мулдава Златова Нива
н17327 н49309.3.50 3999 Мулдава Златова Нива
н17321 н49309.16.34 3516 Мулдава Изворите Нива
н17328 н49309.1.231 5075 Мулдава Камбур Бунар Овощна
н17144 н49309.2.49 4601 Мулдава Лаково Нива
н17218 н49309.2.207 3001 Мулдава Лаково Нива
н17322 н49309.1.239 4334 Мулдава Манда Гьол Нива
н17145 н49309.10.105 4902 Мулдава Старата Колиба Нива