HOME


 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18235B н00357.5075.17 3023 Нови Искър Мекижо Нива
н18235C н00357.5052.9 5213 Нови Искър Равнище Нива
н18235D н00357.5069.13 1045 Нови Искър Дурманица Нива
н18245 н00357.5293.1 14648 Нови Искър-Гниляне Бялата Нива
н18247 н00357.5069.33 4206 Нови Искър-Славовци Дурманица Нива