HOME

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17067 н000323 17000 Опълченец   Пасище,мера