HOME

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10213A н001145 16015 Оризари Алчака Нива
н10213B н001146 16015 Оризари Алчака Нива
н10213C н001118 5348 Оризари Алчака Нива
н10213D н001119 5348 Оризари Алчака Нива
н10331 н001045 3198 Оризари Алчака Нива
н10459 н001029 4200 Оризари Алчака Нива
н10541 н001112 4299 Оризари Алчака Нива
н10807 н009023 1297 Оризари Кавак Тарлъ Нива
н10823 н009019 1901 Оризари Кавак Тарлъ Нива
н10223 н003097 4911 Оризари Казланча Нива
н10224 н003053 7696 Оризари Казланча Нива
н10306 н003033 5392 Оризари Казланча Нива
н10443A н003080 7401 Оризари Казланча Нива
н10443B н003081 7701 Оризари Казланча Нива
н10443C н003099 4000 Оризари Казланча Овощна
н10443D н003100 6798 Оризари Казланча Овощна
н10443E н003084 7701 Оризари Казланча Нива
н17121 н003075 4294 Оризари Казланча Нива
н10214 н002055 8350 Оризари Манда Гьол Овощна
н10458 н002026 7802 Оризари Манда Гьол Овощна
н17068 н002012 6500 Оризари Манда Гьол Овощна
н10330 н005031 4300 Оризари Текен пара Нива
н17339 н005004 1493 Оризари Текен Пара Нива
н10232 н006022 7001 Оризари Тировете Нива
н10422 н006080 19403 Оризари Тировете Нива
н10519 н006116 4845 Оризари Тировете Нива
н17288 н006192 3000 Оризари Тировете Нива
н18044 н008098 2304 Оризари Узунките Нива
н18053 н005035 3900 Оризари Текен Пара Нива
н18106 н007019 5402 Оризари Ароница Овощна градина
н18107 н008019 6366 Оризари Узунките Нива
н18199 н004003 2462 Оризари Острова Нива