HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17350A н55155.24.79 6630 Пазарджик Баждар Дъмга Нива
н17350B н55155.24.78 4250 Пазарджик Баждар дъмга Друг вид нива
н10853 н022052 23206 Пазарджик Сазлъка Нива
н17348A н55155.27.89 6206 Пазарджик Татар Мезар Двн
н17348B н55155.27.90 6203 Пазарджик Татар Мезар Двн
н18031 н55155.54.10 18636 Пазарджик Татар Мезар Нива
н17312 н55155.13.141 10843 Пазарджик Чукур Савак Нива
н17323 н55155.13.67 11049 Пазарджик Чукур Савак Нива
н18081 н55155.27.20 3402 Пазарджик Татар Мезар Друг вид нива
н18083 н55155.27.81 2578 Пазарджик Татар Мезар Друг вид нива
н18086 н55155.7.98 9001 Пазарджик Чанака Нива
н18105 н55155.11.6 6366 Пазарджик Панагюрско Шосе Друг вид нива
н18166 н55155.8.31 850 Пазарджик Зайкови Мандри Нива
н18185 н55155.19.182 2975 Пазарджик Азмака Нива
н18194 н55155.13.53 4676 Пазарджик Чукур Савак Нива
н18195 н55155.12.68 1845 Пазарджик Атчаир Нива
н18196 н55155.12.32 1275 Пазарджик Атчаир Нива
н18197A н55155.27.65 5101 Пазарджик Татар Мезар Нива
н18197B н55155.27.66 3230 Пазарджик Татар Мезар Нива
н18197C н55155.27.67 5950 Пазарджик Татар Мезар Нива
н18198 н55155.27.42 4029 Пазарджик Татар Мезар Нива
н18210 н55155.19.33 5100 Пазарджик Азмака Нива
н18211 н55155.15.87 6799 Пазарджик Тузлите Нива
н18232 н55155.52.13 4999 Пазарджик Атчаир Нива
н18260 н55155.15.145 12329 Пазарджик Тузлите Нива