HOME


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17306 н200157 696 Перущица Баждарница Нива
н17131 н090609 6566 Перущица Банова Могила Лозе
н17266A н901169 2779 Перущица Банова Могила Нива
н17266B н901602 5534 Перущица Банова Могила Нива
н17267 н090015 3071 Перущица Банова Могила Лозе
н17268 н909476 1838 Перущица Банова Могила Лозе
н17334 н901193 4523 Перущица Банова Могила Лозе
н17298 н711.84 641 Перущица Винпром Нива
н17299 н711.19 929 Перущица Винпром Нива
н13001 н321006 4048 Перущица Вълковище ЗГТ
н17128 н210200 3458 Перущица Върбовик Нива
н17133 н190104 5707 Перущица Горката Нива
н17305 н140210 2835 Перущица Духова Могила Пасище с хр.
н17124 н280002 1291 Перущица Каменки Нива
н17317 н281255 2309 Перущица Каменки Овощна
н17123 н705.75 1931 Перущица Ковачево Въгле Нива
н17264A н705.39 2801 Перущица Ковачево Въгле Нива
н17264B н705.51 1499 Перущица Ковачево Въгле Нива
н17126A н150214 1287 Перущица Козбен Овощна
н17126B н150215 1000 Перущица Козбен Овощна
н11060 н270189 2725 Перущица Манолева нива Нива
н17049 н270159 1620 Перущица Манолева нива Нива
н17056 н270121 1969 Перущица Манолева нива Нива
н17273 н270157 1790 Перущица Манолева нива Нива
н17274 н276941 810 Перущица Манолева нива Нива
н17127A н180106 2616 Перущица Падинето Нива
н17127B н180242 973 Перущица Падинето Нива
н13048 н260586 1998 Перущица Пенова круша Нива
н17125 н260342 2796 Перущица Пенова круша Нива
н17230 н260596 1331 Перущица Пенова круша Нива
н17265 н260216 1727 Перущица Пенова круша Нива
н17269 н261114 3633 Перущица Пенова круша Лозе
н17333 н261168 1182 Перущица Пенова круша Нива
н17130 н300123 1515 Перущица Равнищата Пасище,мера
н17263A н701.42 4613 Перущица Св.Петка Нива
н17263B н701.25 4456 Перущица Св.Петка Нива
н17231 н061420 1800 Перущица Тировете Нива
н17112 н070247 1981 Перущица Узун Пара Нива
н17129 н070237 4051 Перущица Узун Пара Нива
н17270 н070108 2778 Перущица Узун Пара Нива
н11002 н110180 2315 Перущица Храстето Нива
н17122 н110169 1852 Перущица Храстето Нива
н17098 н703.28 2500 Перущица Язовира Нива
н18258A н099202 722 Перущица Под Пазлака Нива
н18258B н099203 1229 Перущица Под Пазлака Нива
н18258C н099204 1255 Перущица Под Пазлака Нива
н18258D н099205 1403 Перущица Под Пазлака Нива
н18258E н099218 1749 Перущица Под Пазлака Нива
н18258F н099223 2345 Перущица Под Пазлака Нива
н18258G н099234 1861 Перущица Под Пазлака Нива