HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18104A н56722.705.228 2770 Плевен Акчара Лозе
н18104B н56722.705.139 600 Плевен Акчара Лозе
н18123A н56722.53.18 2805 Плевен Акчара Изоставена
н18123B н56722.53.17 2805 Плевен Акчара Изоставена
н18122A н56722.294.15 2975 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18122B н56722.294.14 2975 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18122C н56722.294.13 1700 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18122D н56722.294.12 1700 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18122E н56722.293.23 3061 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18122F н56722.293.17 3145 Плевен Текийски Орман Изоставена
н18149 н56722.108.25 7976 Плевен Бъчвата Лозе