HOME

 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10209 н013023 3976 Пловдив-запад Прослав Лозе
н13050 н009004 5088 Пловдив-запад Прослав Лозе
н15054 н009011 2520 Пловдив-запад Прослав Лозе
н10301A н054010 6081 Пловдив-запад Прослав-запад Нива
н10301B н054009 2080 Пловдив-запад Прослав-запад Нива
н10848 н054015 10000 Пловдив-запад Прослав-запад Лозе
н10107A н200220 5542 Пловдив-запад Терзиите Нива
н17076 н56784.241.84 5001 Пловдив Прослав-Запад Нива
н10107B н56784.265.121 6034 Пловдив Терзиите Нива
н10107C н56784.265.117 8625 Пловдив Терзиите Нива
н10107D н56784.265.94 12703 Пловдив Терзиите Нива
н18234 н56784.317.5 6454 Пловдив Плешево Нива
н18248A н56784.12.33 11853 Пловдив Рогошко Шосе-Север Нива
н18248B н56784.13.9 7201 Пловдив Рогошко Шосе -Север Нива
н10133A н009066 5001 Пловдив-север Вампирови дупки Нива
н10124 н015073 5720 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10227A н015067 19249 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10227B н015068 9625 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10227C н015069 9624 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10310A н015071 7598 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10310B н56784.15.72 7600 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10435 н015048 6599 Пловдив-север Гъсти могили Нива
н10121 н022056 2300 Пловдив-север М/у Г.кон. И Паз. Шосе Оризище
н10220 н019124 5000 Пловдив-север М/у Г.кон. И Паз. Шосе Оризище
н10451A н011196 11249 Пловдив-север Р.Марица-Рог.шосе Разсадник
н10451B н011194 11250 Пловдив-север Р.Марица-Рог.шосе Разсадник
н10913 н011034 6247 Пловдив-север Р.Марица-Рог.шосе Нива
н18085 н56784.11.178 10000 Пловдив-север Р.Марица-Рог.шосе-2 Разсадник
н17214 н56784.16.6 3001 Пловдив-север Брезовско Шосе Нива
н10133B н56784.9.69 4985 Пловдив-север Вампирови дупки Нива
н17050 н56784.9.78 3900 Пловдив-север Вампирови Дупки Нива
н17032 н56784.25.115 6251 Пловдив-север Г.К.Шосе-Жпл.Карлово Нива
н17037 н56784.2.200 6002 Пловдив-север Г.К.Шосе-Жпл.Карлово Нива
н17259 н56784.4.65 24960 Пловдив-север Г.К.Шосе-Жпл.Карлово Итн
н18004A н56784.15.49 40093 Пловдив-север Гъсти Могили Нива
н18004B н56784.15.50 32400 Пловдив-север Гъсти Могили Нива
н18148 н56784.8.74 7310 Пловдив-север Инджерлийка Нива
н18160 н56784.14.22 7498 Пловдив-север Гъсти Могили Нива
н18226 н56784.15.47 5009 Пловдив-север Гъсти Могили Нива
н18250 н56784.2.15 5501 Пловдив Г.К.Шосе-Жпл.Карлово Нива
н18251 н56784.2.167 7640 Пловдив Г.К.Шосе-Жпл.Карлово Нива