HOME

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17291 н007107 2491 Руен Ветрияк Нива